Herget.dk

Kemirådgivning

Projekter

Registrer kemien

Informationsindsats for virksomheder om REACH og registreringsfristen i 2018.
Projekt for Miljøstyrelsen, maj - december 2015 i samarbejde med Kommunikationshuset Operate. Se nærmere på registrerkemien.dk.

Kortlægning af vanskeligheder ved at skaffe varer uden ftalaterne
DEHP, BBP, DBP og DIBP:

Dette projekt er led i opfølgningen af en aftale indgået i maj 2013 mellem en række erhvervsorganisationer og Miljøministeriet i forbindelse med udsættelse af det danske forbud mod de fire ftalater DEHP, BBP, DBP og DIBP.

Projektets formål har været at kortlægge importørers og producenters vanskeligheder ved at skaffe varer uden de fire ftalater. Kortlægningen er gennemført ved hjælp af kontakt til en række virksomheder og brancheorganisationer. Rapporten indeholder information om de indsamlede oplysninger samt en opsummering af de identificerede vanskeligheder. Læs rapporten her>>.

Vejledning om sikre tekstiler:

Vejledning til virksomheder i tekstilbranchen, om kemiske stoffer i tekstiler. Udarbejdet for Dansk Erhverv, Dansk Mode og Textil, Dansk Detail og Danmarks Sportshandler Forening. Udgivet december 2011. Vejledningen indeholder en gennemgang af forbud og anvendelsesbegrænsninger for kemiske stoffer i tekstiler. Desuden indeholder vejledningen en gennemgang af forskellige frivillige certificeringsordninger og hjælpeværktøjer. Virksomheder kan anvende disse for at sikre en høj produktkvalitet. Endelig indeholder vejledningen en manual for tilbagekaldelse af farlige produkter. Vejledningen blev sidst opdateret i november 2014. Se vejledningen her>>.

Kandidatlisten - dit ansvar at informere:

Materiale til informationskampagne udarbejdet for Miljøstyrelsen i efteråret 2011. Se materialet på miljøstyrelsens hjemmeside.

REACH undervisning til detailhandels virksomheder:

Undervisningsmateriale til indkøbere og butikspersonale.

Projekt for Miljøstyrelsen, i samarbejde med Dansk Erhverv og Researchgruppen, februar til november 2011. Projektet har til formål at udvikle undervisningsmateriale om REACH og problematiske kemikalier til professionelle indkøbere i detailhandelen.

Rækker REACH ud til forbrugeren:

Detailhandelsvirksomheders arbejde med forbrugerforventninger til REACH

Projekt for Miljøstyrelsen, i samarbejde med De Samvirkende Købmænd, januar til juni 2010. Projektets formål var at klarlægge hvilke informationer forbrugere forventer at kunne få i detailhandelen, samt hvilke typer redskaber detailhandelen har behov for i mødet med forbrugerens forventninger.

Projektrapporten kan hentes her>>.

REACH – OUT:

Vejledning til virksomheder, der importerer artikler fra lande udenfor EU.

Projekt for Miljøstyrelsen august 2007 – oktober 2009. Vejledningen blev udarbejdet i et fællesskab mellem faglige eksperter, kommunikationseksperter, samt virksomheder med et stort behov for viden og vejledning.

Vejledningen kan hentes her i en pdf version på dansk eller engelsk.

Kemikaliebranchens REACH projekt:

Projekt for Miljøstyrelsen februar 2006 – november 2008. Værktøjsprojekt, som hjalp kemikalieimportører i gang med at opfylde deres registreringsforpligtelser i REACH. Udført som et delvist samarbejde med SPT (Brancheforeningen for Sæbe, Parfumeri og Teknisk kemi) og Farve- og Lak- branchen.

Aktivering af handelsvirksomheder i relation til REACH:

Projekt for Miljøstyrelsen februar - december 2006. Forprojekt til belysning af, hvilke redskaber handelsvirksomheder kunne have behov for, for at leve op til deres forpligtelser i REACH.