Herget.dk

Kemirådgivning

UFI koder

Blandinger, der er klassificerede som farlige pga. af sundhedsfare eller fysisk fare, skal fra 1. januar 2021 være forsynet med en UFI kode på etiketten. Den nye regel blev indført med en opdatering af REACH i 2017.
UFI står for Unique Formula Identifier. Meningen med koden er at alle giftinformations centraler i EU skal have let adgang til oplysninger om sammensætningen af kemiske produkter.
UFI koden genereres på en særlig EU hjemmeside - https://poisoncentres.echa.europa.eu/da/ufi-generator og baggrundsoplysningerne til UFI koden udarbejdes vil et særligt PCN modul i IUCLID.
Herget.dk kan oprette PCN dossier for produkter samt generere den tilhørende UFI kode.