Herget.dk

Kemirådgivning

Sikkerhedsdatablade:

Sikkerhedsdatablade skal være udarbejdet efter de nye regler i REACH og CLP. Dette indebærer blandt andet at sikkerhedsdatabladene skal indeholde oplysninger om eksponeringsscenarier. I nogle tilfælde skal der udarbejdes et særligt bilag med alle eksponeringsscenarier, som er relevante for brugen af det pågældende kemikalie.

Herget.dk udarbejder sikkerhedsdatablade så de overholder CLP og REACH krav. Sikkerhedsdatabladene kan udarbejdes både på dansk og engelsk. Andre sprog er mulige efter aftale. Sikkerhedsdatablade tilpasses så layoutet matcher resten af virksomhedens designlinje.