Herget.dk

Kemirådgivning

REACH registrering:

Kemikalier importeret til EU eller produceret i EU i mængder på over 1 ton om året skal registreres hos Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA).
Registreringen skal udformes i ECHAs database system IUCLID og indsendes til ECHA via det særlige registreringssystem REACH-IT.
Herget.dk har erfaring i arbejde både med IUCLID og REACH-IT og kan udarbejde hele registreringsmaterialet så det er klar til godkendelse hos ECHA.
Inden registreringsmaterialet kan indsendes, skal der foretages en kvalitativ og kvantitativ analyse af stoffet. Herget.dk kan hjælpe med at udforme de nødvendige analysepakker samt at stå for kontakten til analyselaboratoriet.

Overvågning og rapportering af importerede kemikalier.

Et enkelt kemisk stof kan indgå i mange forskellige kemiske produkter. Ved import/produktion af kemiske produkter, skal den samlede mængde af hvert kemisk stof beregnes. Overstiger mængden af ét kemisk stof 1 ton/år træder registreringspligten i kraft. Det er vigtigt at kunne dokumentere de nøjagtige mængder af hvert enkelt importeret kemisk stof, især hvis mængderne er lige omkring 1 ton årligt.

Herget.dk tilbyder overvågning og beregning af importerede mængder af kemikalier i virksomheders importerede varer. Overvågningen baseres på virksomhedens oplysninger om importerede mængder, samt leverandørernes oplysninger om varernes sammensætning.