Herget.dk

Kemirådgivning

Kandidatlisten:

De produkter vi bruger i vores hverdag skal være sikre og sunde at bruge. En række kemikalier er af EU defineret som særlig problematiske. Disse stoffer er opført på Kandidatlisten og betegnes SVHC (Substances of Very High Concern). For stofferne på Kandidatlisten gælder en række særlige forpligtelser. Kandidatlisten opdateres to gange årligt.

For stofferne på Kandidatlisten gælder en række særlige forpligtelser:

  • Videregivelse af oplysninger om SVHC ved salg til professionelle
  • Forbrugerens ret til at få oplyst om indhold af SVHC ved koncentrationer over 0,1%
  • Både forbrugere og professionelle bruger her ret til at få oplyst retningslinjer for sikker brug af et produkt med indhold af SVHC
  • Ved import af SVHC i artikler mængder på over 1 ton årligt kræver REACH registrering.
  • Indberetning til EU for alle produkter med indhold af SVHC.