Herget.dk

Kemirådgivning

CLP - (Classification and Labelling of Products)

 

Alle kemiske produkter skal være klassificerede efter CLP forordningen. Klassificeringen af produktet skal stå på etiketten i form af de relevante farepiktogrammer samt H og P sætninger. CLP farepiktogrammer er hvide med en rød kant og sort tekst. Andre udformninger af farepiktogrammer er ikke lovlige.
Alle etikettekster på produkter, som sælges i Danmark, skal være på dansk.

 

Kemikalie etiketter:

CLP klassificering og mærkning skal afspejles på produktets etiket og i sikkerhedsdatabladet.

Herget.dk kan udarbejde og trykke etiketter med farepiktogrammer samt H og P sætninger.