Herget.dk

Kemirådgivning

Biocider:

Biocidforordningen indeholder krav om anmeldelse af en række desinfektionsmidler, konserveringsmidler og afskrækningsmidler. I alt er der defineret 22 forskellige produkttyper (PT). Produkter, som er behandlet med biocider, er også omfattet af kravene i Biocidforordningen.

Alle slags biocidholdige produkter skal anmeldes efterhånden som de aktive stoffer i produkterne bliver endeligt godkendt. Når godkendelsen af det aktive stof foreligger, har leverandører af produkter indeholdende det aktive stof to år til at opnå godkendelse af deres produkt. Anmeldelserne kræver oprettelse i Det Europæiske Kemikalieagenturs database (IUCLID), samt viderebehandling i de tilhørende IT systemer R4BP (Register for Biocidal Products).

Herget.dk kan hjælpe med indplacering af produkter i de forskellige produkttyper samt med indsamling og udarbejdelse af registreringsmateriale.