Herget.dk

Kemirådgivning

PR numre:

Faremærkede produkter til erhvervsmæssig anvendelse skal anmeldes til Arbejdstilsynets Produktregister og have tildelt et PR nummer. Anmeldelsen kræver kendskab til den komplette sammensætning af produktet samt til virksomhedskoder og toldpositionsnumre. Anmeldelsen skal normalt indsendes elektronisk. Før anmeldelsen kan indsendes skal man være tilmeldt hos Arbejdstilsynets Produktregister og have de fornødne adgangskoder.

Herget.dk er tilmeldt Arbejdstilsynets Produktregisters elektroniske anmeldesystem og kan anmelde produkter på vegne af andre virksomheder.