Herget.dk

Kemirådgivning

Nano register:

Miljøstyrelsen har oprettet et register over nano produkter på det danske marked. Alle virksomheder, der producerer eller importerer forbrugerprodukter, der frigiver nanomaterialer, skal indberette en række oplysninger om deres produkter og nanomaterialerne til registeret.

En række forskellige slags produkter er dog undtaget, så det er ikke hekt enkelt at få skabt overblik over hvor meget og hvordan der skal anmeldes.

Herget.dk kan hjælpe med at skabe overblikket, samle oplysningerne sammen og indsende dem til registeret.