Herget.dk

Kemirådgivning

REACH registrering:

Alle kemikalier produceret i eller importeret til EU skal senest den 31. maj 2018 være registreret efter bestemmelserne i REACH. Registreringspligten gælder dog ikke for kemiske stoffer produceret eller importeret i mængder under 1 ton. Registreringen skal udarbejdes i Det Europæiske Kemikalieagentur ECHAs databasesystem IUCLID og indsendes til ECHA via det særlige registreringssystem REACH-IT. Det tager normalt 3 – 5 måneder at gennemføre en registrering af et kemisk stof.  For ansøgninger som kræver udvidede kemiske analyser kan der gå væsentlig længere tid. Det er derfor vigtigt at påbegynde nødvendige registreringer i god tid inden fristens udløb.

Herget.dk har erfaring i at arbejde med IUCLID såvel som REACH-IT og kan udarbejde hele registreringsmaterialet så det er klar til godkendelse hos ECHA.

Overvågning og rapportering af importerede kemikalier.

Et enkelt kemisk stof kan indgå i mange forskellige kemiske produkter. Ved import/produktion af kemiske produkter, skal den samlede mængde af hvert kemisk stof beregnes. Overstiger mængden af ét kemisk stof 1 ton/år træder registreringspligten i kraft. Det er vigtigt at kunne dokumentere de nøjagtige mængder af hvert enkelt importeret kemisk stof, især hvis mængderne er lige omkring 1 ton årligt. Her kan en omhyggelig dokumentation måske betyde at et stof ikke skal registreres.

Herget.dk tilbyder overvågning og beregning af importerede mængder af kemikalier i virksomheders importerede varer. Overvågningen baseres på virksomhedens oplysninger om importerede mængder, samt leverandørernes oplysninger om varernes sammensætning.