Herget.dk

Kemirådgivning

Kandidatlisten:

De produkter vi bruger i vores hverdag skal være sikre og sunde at bruge. En række kemikalier er af EU defineret som særlig problematiske. Disse stoffer er opført på Kandidatlisten og betegnes SVHC (Substances of Very High Concern). For stofferne på Kandidatlisten gælder en række særlige forpligtelser. Kandidatlisten bliver løbende opdateret.

Herget.dk har stor viden om forekomst af Kandidatlistestoffer i forbrugerprodukter og erfaring i:

  • Vurdering af analyserapporter
  • Opdateringer af kvalitets- og dokumentationskrav
  • Notificering af kemikalier til Kemikalieagenturet
  • Udarbejdelser af forslag til leverandør erklæringer
  • Udarbejdelse af anvisninger for sikker brug

Alt materiale kan udarbejdes på både dansk og engelsk.

Herget.dk har lavet en række vejledninger om Kandidatlisten. Se mere under "Projekter"

Andre kemikalielister:

Ud over EU´s Kandidatliste har en række organisationer udarbejdet egne lister over problematiske kemikalier.

 

  • Miljøstyrelsens "Listen over uønskede stoffer"
  • Den europæiske forbrugerorgamnnisations "Sin listen"
  • Det europæiske arbejdsmiljøinstituts "Risctox"

 

Kemikalielisterne kan bruges som et indspil i virksomheders udarbejdelse af fremadrettede kemikaliestrategier. Herget.dk rådgiver om hvordan disse udvidede kemikalielister kan bruges konstruktivt.