Herget.dk

Kemirådgivning

CLP - (Classification and Labelling of Products)

Alle kemiske produkter skal være klassificerede efter CLP forordningen. Overgangsordningen fra det gamle system med orange faresymboler til det nye system med de nye hvide med rød kant sluttede 1. juni 2015. Det er derfor ikke længere lovligt at sælge produkter med den gamle faremærkning.

Herget.dk kan hjælpe med at omklassificere produkter efter CLP forordningen.

Kemikalie etiketter:

CLP klassificering og mærkning skal afspejles på produktets etiket og i sikkerhedsdatabladet.

Herget.dk kan udarbejde og trykke etiketter med de nye farepiktogrammer samt H og P sætninger.